Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Różaniec anglikański, używany w Kościele Episkopalnym w U. S. A
Anglican rosary used by Episcopal Church members in the U. S. A

anglican rosary used by Episcopal Church members in the U. S. A./różaniec anglikański, używany w Kościele Episkopalnym w U. S. A.

anglican rosary used by Episcopal Church members in the U. S. A./różaniec anglikański, używany w Kościele Episkopalnym w U. S. A.

Różaniec anglikański składa się z 33 części (koralików)
Jest on podzielony na 4 części - po 7 koralików w każdej - co odpowiada 4 tygodniom w miesiącu. Pomiędzy każdymi 7 - mioma koralikami występuje jeden pojedynczy, podobny do koralika pomiędzy "dziesiątkami" różańca katolickiego. Jeszcze jeden dodatkowy koralik jest widoczny nad krucyfiksem. Najbardziej popularnym krucyfiksem jest krucyfiks San Damiano związany ze Świętym Franciszkiem z Asyżu. Liczba 33 jest związana z ziemskim wiekiem Jezusa Chrystusa.


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl