Ormiański różaniec, Lwów, Ukraina/An Armenian rosary, Lviv, Ukraine

Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Różaniec ormiański
An Armenian rosary

Ormiański różaniec, Lwów, Ukraina/An Armenian rosary, Lviv, Ukraine

Różaniec ormiański, Lwów, Ukraina.
Ta kopia została kupiona w Katedrze Ormiańskiej.

An Armenian rosary, Lviv, Ukraine
This copy was bought in The Armenian Cathedral.


zobacz księgę go¶ci | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl