Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Bogurodzica, Madonna Drogi - symbol Drogi Neokatechumenalnej
Mother of God - symbol of the Neocatechumenal Way

Bogurodzica, Madonna Drogi namalowana przez Kiko Arguello założyciela wspólnot Droga Neokatechumenalna/Mother of God, the icon was painted by Kiko Arguello, the Spanish artist, founder of the Neocatechumenal Way.

Bogurodzica, Madonna Drogi
ikona namalowana przez Kiko Arguello,
założyciela wspólnot
Droga Neokatechumenalna
Ta ikona jest symbolem tych wspólnot

Mother of God, the icon was painted by Kiko Arguello,
the Spanish artist, founder of the Neocatechumenal Way.


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl