Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Posążek Buddy
Statuette of Buddha

Posążek Buddy/Statuette of Buddha

BUDDA/BUDDHA - czyli przebudzony, oświecony - ten, który zdobył intuicyjne poznanie prawdy. Założyciel religii, książe Siddhartha Gautama (560- 480 p.n.e.) w wieku 29 lat spotkal starego człowieka, przytłoczonego wiekiem, chorego spalonego gorączką, zwłoki zmarłego oraz żebrzącego mnicha i to nasunęło mu myśl o przemijaniu wszystkiego i bezsensie życia. Po wielu latach doznał olśnienia i stal się Buddą - głosząc, że wszelkie cierpienie na świecie bierze się z pragnienia życia, istnienia. Kiedy ustaje chęć życia, unika się powtórnych narodzin i osiąga się stan NIRWANY.


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl