Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Czotki - różaniec prawosławny
Orthodox prayer rope - so-called chotki (chotkis)

różaniec prawosławny - "czotki"/Orthodox prayer rope called "chotki"

Różaniec prawosławny - tzw. czotki - wykonywany jest z włóczki, a liczba koralików jest wielokrotnością liczby 10. "Modlitwa na czotkach opiera się na pouczeniach apostolskich: "Nieustannie się módlcie [....] (1Tes 5,17), "Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu" (Ef 6, 18), a także na przypowieści Jezusa ukazującej, że "zawsze trzeba się modlić i nie ustawać" (Łk 18, 1) oraz na nakazie: "Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie" (Łk 21, 36) " Modlitwa na czotkach polega na nieustannym powtarzaniu modlitwy: "Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem" (według Łk 18, 38)

Orthodox prayer rope - chotki


różaniec prawosławny - "czotki"/Orthodox prayer rope called "chotki"

przykład innego różańca prawosławnego

Orthodox prayer rope - chotki


różaniec prawosławny - "czotki"/Orthodox prayer rope called "chotki"

przykład jeszcze innego różańca prawosławnego

Orthodox prayer rope - chotki


Orthodox cross for drivers/prawosławny krzyż samochodowy

krzyż prawosławny tzw. samochodowy

Orthodox Church cross for drivers


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl