Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

"Ręce Boga" - Odznaka Rodzimego Kościoła Polskiego
Hands of God - a badge used by members of Native Polish Church

Ręce Boga - odznaka Rodzimego Kościoła Polskiego/A badge called "Hands of God" worn by
members of Native Polish Church

Odznaka "Ręce Boga" noszona przez członków Rodzimego Kościoła Polskiego

"Znak, o którym mowa, można by nazwać "Rękami Boga". Tworząc krzyż cztery piorunowładne ręce, sięgając w cztery strony świata, obejmują go - gestem władczym i opiekuńczym. W czterech polach pomiędzy ramionami tego "prasłowiańskiego krzyża" widzimy cztery krzyże łamane (swarzyce). Jest to starszy niż Prasłowianie (czy Pragermanie), bo indoeuropejski znak symboliczny: znak bóstwa solarnego. Tu mamy cztery swarzyce: dwie z pojedynczymi zakończeniami i dwie z podwojonymi. Symbolizują więc nie jedną, lecz dwie postacie "ognia niebiańskiego". Dwa aspekty boskości, czyli Słońce i Piorun. Dwie zwykłe swarzyce oznaczają moce słoneczne, zaś te z podwojonymi "skrzydełkami" - jako że wyrażają większą dynamikę ruchu - moce piorunowe. Całość ideogramu "Ręce Boga" wyraża Najwyższą Boskość w dwóch jej aspektach: słoneczno-ognistym i władczo-opiekuńczym. Jest symbolem Mocy Wszechogarniającej, czczonej przez Słowian od wysp na Bałtyku, aż po naddnieprzańskie stepy - najpierw jako cztery ręce wyciągnięte w cztery strony świata, a później jako jeden słup o czterech twarzach, Świętowit."
Powyższy opis pochodzi z broszury "Rodzimy Kościół Polski"

A badge called "Hands of God" worn by members of Native Polish Church


RODZIMY KOŚCIÓŁ POLSKI - wyznanie powstałe w Polsce w latach 90 - tych XX wieku. Jego współzałożycielem był Lech Emfazy Stefański - badacz i popularyzator zjawisk paranormalnych. Oto co mówi na temat tej wspólnoty broszura programowa: - "Nazwa Rodzimego Kościoła Polskiego wzorowana jest na ogromnie celnej nazwie Kościoła zrzeszającego potomków dawnych mieszkanców Ameryki, Indian: "Native American Church". Wprowadzana ogniem i mieczem chrystianizacja nie zdołała do końca wytępić przywiązania do dawnych wierzeń. Native American Church (Rodzimy Kościół Amerykański) nawiązuje do nich i wskrzesza je, respektując przy tym przybyłe później wierzenia chrześcijańskie. Rodzimy Kościół Polski reprezentuje wyznanie henoteistyczne. Wierzymy, że o losie świata decyduje Siła Kosmiczna zwana Bogiem oraz liczne istoty duchowe Mu podległe. Nasi słowiańscy praprzodkowie byli czcicielami Boga, a nie diabła. Czcili tego samego Boga, Stwórcę i Dobroczyńcę, którego nazywano różnie w językach różnych narodów. Nie pozwalamy sobie wmówić, że nasi praprzodkowie byli czcicielami Zła. Nie dajemy też wiary średniowiecznym mnichom chrześcijańskim, przybyłym do nas z obcych ziem, którzy w naszych dawnych symbolach religijnych chcieli widzieć jedynie martwe, drewniane "bałwany" , podczas gdy w rzeczywistości były to wyobrażenia istot duchowych podległych Bogu, lub symbole Jego wielorakich aspektów. Polacy nie muszą wstydzić się swojej praprzeszłości. Nie mają też powodu, aby wypierać się jej. Mamy zatem pełne prawo, by w naszym języku nazywać Boga również Jego dawnym imieniem SWIĘTOWIT. Rodzimy Kościół Polski jest kościołem otwartym, ponieważ nie uzurpuje sobie prawa wyłączności - ani w sprawach osobistej wiary, ani przynależności kościelno-organizacyjnej. Do Rodzimego Kościoła Polskiego przystąpić może chrześcijanin, buddysta, mahometanin, nie wyrzekając się przy tym, ani wypierając, swojej dotychczasowej wiary . Może natomiast poszerzyć jej zakres. Obca jest nam zasada wyłączności. Uważamy, że można być równocześnie np. buddystą i katolikiem. Przystąpienie do Rodzimego Kościoła Polskiego wcale nie musi oznaczać zerwania z religią dotychczas wyznawaną. Może - jeśli ktoś tak sobie życzy - lecz nie musi."WIĘCEJ O TEJ RELIGII

zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl