Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Portrety Jezusa i Najświetszej Marii Panny
używane przez Maryjne Dzieło Pokuty
Jesus and Mary's portraits used by Marian Work of Atonement

Jesus and Mary's portrait  used by Marian Work of Atonement/portret JEZUSA i NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY używany przez
organizację wyznaniową MARYJNE DZIEłO POKUTY

PORTRET JEZUSA i NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
używany przez organizację wyznaniową
MARYJNE DZIEłO POKUTY (THE MARIAN WORK of ATONEMENT).
Założycielem tej organizacji jest William Kamm - Niemiec mieszkający w Australii.
W Polsce prowadzą oni tzw. Domy Świętego Szarbela.
Sąd australijski skazał w październiku 2005 Williama Kamma na pięć lat więzienia za seksualne wykorzystanie 15-letniej dziewczyny!
źródło informacji

Portrait of Jesus Christ and Virgin Mary used by members of The Marian Work of Atonement religious organization founded by William Kamm - The Little Pebble

By REBECCA SENESCALL October 15, 2005
"A NSW District Court judge yesterday sentenced William "Little Pebble" Kamm to five years' jail, slamming him for using his self-styled religion to take sexual advantage of a vulnerable young girl." more...


Our Lady of the Ark - Marian Work of Atonement/NASZA PANI z ARKĄ - portret
Najświętszej Marii Panny używany przez MARYJNE DZIEŁO POKUTY

NASZA PANI z ARKĄ (OUR LADY of THE ARK) - portret Najświętszej Marii Panny używany przez MARYJNE DZIEŁO POKUTY

Our Lady of the Ark - a portrait of Virgin Mary used by followers of William Kamm - The Little Pebble


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl