Chaczkar - ormiański krzyż/Khatchkar - an Armenian cross

Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Chaczkar - ormiański krzyż
Khatchkar - an Armenian cross

Chaczkar - ormiański krzyż/Khatchkar
- an Armenian cross

Chaczkar (po angielsku Khatchkar) dosłownie znaczy "kamień - krzyż" i odnosi się do pionowej kamiennej płyty z krzyżem jako jej centralnym motywem oraz towarzyszącymi mu innymi elementami w postaci stylizowanych wzorów geometrycznych oraz inskrypcji.
Krzyż armeński (ormiański) ma podwójne zakończenia wyglądające trochę jak kości ludzkie - zwłaszcza kość udowa. Chaczkary, o wysokości od 0,5 do 3,5 metra, wykonywano z bazaltu, umieszczając na prostopadłościennej podstawie, kierując część frontową z krzyżem w kierunku zachodnim.
Powszechna była wiara w moc ochronną Chaczkar przed klęskami żywiołowymi; stawiano je również by upamiętnić ważne wydarzenia, ale też jako elementy kompozycyjne w budowlach sakralnych. Pełniły one też rolę nagrobków stawianych zawsze w nogach zmarłego.
Niniejsza kopia wykonana jest z drewna.

"...The Armenian cross (called Khatchkar) has dual whorls at the four ends, making the vertical and horizontal members sometimes look like human bones. The vertical member can look rather like a femur. Alternatively, the cross has forked ends rather like the Cross of Lorraine, except that the latter is forked only on the top.
The Armenian cross also typically is depicted with some supporting object below it so that it looks like its standing on a convex object
The carving of Khatchkars is an artistic tradition unique to the Armenians. Khatchkar, literally "cross-stone" refers to an upright stone slab carved with inscriptions and designs. The cross the Christian symbol of faith, forms the central motif. Made of basalt, and resting on a rectangular base, a Khatchkar may be anywhere; from 0,5 to 3,5 meters in height. Its back faces eastward.
The front, or westward side, has the central cross carving, usually quite large, surrounded by elaborately carved designs.Inscriptions note the name of the person who commissioned the work, the artist who carved it and the date or occasion for which the slab was erected..."


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl