Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Lestowka (lesinka) - różaniec Staroobrzędowców
Lestovka - Old Believers rosary

Lestowka (lesinka) różaniec Staroobrzędowców/Old Believers rosary

"Lestowka jest robiona najczęściej ze skóry lub paciorków. Składa się z szeregu równolegle do siebie ułożonych małych wałeczków (żeberek), nazywanych "baboczkami" lub "zubcami", a te spojone ze sobą tworzą coś w rodzaju taśmy (wstążki), tzw. korieszok. Końce "korieszoka" są połączone, tak że tworzy się zamknięty obwód. W miejscu, gdzie łączą się oba końce, przymocowane są wierzchołkami cztery zszyte parami i parami ułożone tzw. trójkątne płaty, zwane łapostkami (lepiestkami). Mają one symbolizować czterech Ewangelistów, a obszyte brzegi łapostków - naukę ewangeliczną. Jedna para przylegających do siebie równoramiennych trójkątów, często obramowanych innego koloru materiałem, jest wciśnięta swoim wierzchołkiem między dwa ułożone górne trójkąty, tak, że podstawy tych dwu par trójkątów są w stosunku do siebie równoległe. Wierzchołek dolnej pary jest połączony wewnątrz sznurkiem z końcami "korieszoka". Na ten sznurek nawleczone jest 7 maleńkich krążków, zwanych pieredwiżkami. Symbolizują one siedem sakramentów. Jak twierdzą staroobrzędowcy, sakramenty te znajdują się w nauce ewangelicznej, ale są jakby w ukryciu. "Korieszok" składa się z czterech różnych co do długości części, które oddzielają od siebie pojedynczo wzięte trzy znacznie większe od pozostałych wałeczki, symbolizujące Trójcę. Jedna z tych części zawiera 12 wałeczków, symbolizują one pamięć o dwunastu apostołach, którzy chodzili po ziemi razem z Chrystusem; następna obejmuje 33 wałeczki, które oznaczają lata życia Chrystusa na ziemi; dalsza liczy 17 wałeczków - liczba proroctw o Chrystusie, wreszcie 38 wałeczków - to 38 tygodni - okres, kiedy Jezus przed swym narodzeniem znajdował się w łonie Matki Boskiej..."

"Niektóre lestowki w tej części zamiast 38 posiadają 40 wałeczków, co ma znów wskazywać czterdziestodniowy post i kuszenie Jezusa Chrystusa przez szatana na pustyni. Potem następuje puste miejsce bez wałeczków, ma ono oznaczać Ziemię. Prócz wymienionych na "koreszku", nad "łapostkami" ( przed pustym miejscem ) jest jeszcze 6 wałeczków, po trzy z każdej strony."

"Te sześć razem z trzema dużymi wałeczkami rozmieszczonymi wyżej mają symbolizować "9 czinow anielskich" ( hierarchie, szyki czy chóry anielskie) albo dziewięciomiesięczne przebywanie Chrystusa w łonie Matki Boskiej. W ten sposób cała lestowka składa się ze 109 lub 111 wałeczków (rzadziej)."
Iwaniec E. "Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII - XX w." 1977, Warszawa.

Moja lestowka składa się z następujących części - 3 wałeczki - przerwa - 17 wałeczków - 33 wałeczki - 38 wałeczków - 12 wałeczków - przerwa - 3 wałeczki. Po doliczeniu trzech większych wałeczków, oddzielających poszczególne części różańca, otrzymujemy łączną liczbę 109 wałeczków.

"Old Believers always use lestovka, a kind of a rosary.
A lestovka was already used in the first centuries of Christianity, but only Old Believers have preserved it. It is a sort of beads: a wicker leather ribbon sewed in the form of a loop. Four piped triangular lopastok-s (small blades) decorated with beads and embroidery are sewed to the place of connection of the ribbon-s ends: they signify four evangelists. A lestovka is used to facilitate counting of prayers and bows and allows to focus attention on prayers. A podruchnik is a rather small (40x40) rug which is put on the floor to keep hands clean while accomplishing down-to-earth bows or prostrations. Girls from Old Believer families competed with one another embroidering lestovki and podruchniki. As a rule men stand on the right and women on the left side in worship houses. Children always stand in front. The service is strict and solemn."

source:http://www.starover.ee/history.html


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl