Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Franciszka Kozłowska - założycielka Mariawityzmu
Mother Frances Kozlowska - the Founder of Mariavite Church

Mother Kozlowska - the Founder of Mariavite Church/Portret założycielki Mariawityzmu - Matki Marii Franciszki Kozłowskiej

Portret założycielki Mariawityzmu - Matki Marii Franciszki Kozłowskiej
Więcej informacji na Jej temat mogą Państwo znaleźć na stronie
Bartosza Łuczaka

Portrait of Mother Frances Kozlowska - the Founder of Mariavite Church in XIX century in Poland


MARIAWITYZM - wyznanie polskie powstałe w łonie Kościoła Rzymskokatolickiego na przełomie XIX i XX wieku. Jest ono związane z osobą Feliksy Kozłowskiej ( 1862 - 1921 ). Wyznawców wzywa się do szerzenia czci Chrystusa w Eucharystii i wzywania pomocy Matki Boskiej. Od zalecanego wiernym naśladowania życia Matki Boskiej, polegającego na pokorze, cichości, wielkiej miłości dla bliźnich oraz gotowości pełnienia woli Bożej wywodzi się nazwa Mariawita (łac. Mariae vitam (imitans) - Marii życie naśladujący).

zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl