Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Matka Boska Nieustającej Pomocy
Our Lady of Perpetual Help

image of Our Lady of Perpetual Help  used in Mariavite Church/Matka Boska Nieustającej Pomocy - obraz taki często można zobaczyć w mieszkaniach Mariawitów

Matka Boska Nieustającej Pomocy - obraz taki często można zobaczyć w mieszkaniach Mariawitów

Portrait of Our Lady of Perpetual Help used by members of Mariavite Church


MARIAWITYZM - wyznanie polskie powstałe w łonie Kościoła Rzymskokatolickiego na przełomie XIX i XX wieku. Jest ono związane z osobą Feliksy Kozłowskiej ( 1862 - 1921 ). Wyznawców wzywa się do szerzenia czci Chrystusa w Eucharystii i wzywania pomocy Matki Boskiej. Od zalecanego wiernym naśladowania życia Matki Boskiej, polegającego na pokorze, cichości, wielkiej miłości dla bliźnich oraz gotowości pełnienia woli Bożej wywodzi się nazwa Mariawita (łac. Mariae vitam (imitans) - Marii życie naśladujący).

zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl