Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Medaliki mariawickie
Medals of Mariavite Church

a medal worn by members of Mariavite Church//medalik mariawicki

Awers medalika polskich Mariawitów

Front view of the medal worn by Mariavite Church members


a medal worn by members of Mariavite Church//medalik mariawicki

Rewers medalika polskich Mariawitów

Back view of the medal worn by Mariavite Church members


a medal worn by members of Mariavite Church//medalik mariawicki

Wersja litewska medalika

Lithuanian version of the medal worn by Mariavite Church members


a medal worn by members of Mariavite Church//medalik mariawicki

Wersja litewska medalika

Lithuanian version of the medal worn by Mariavite Church members


a small medal worn by members of Mariavite Church/medalik mariawicki

Awers małego medalika polskich Mariawitów

Front view of the small medal worn by Mariavite Church members


a small medal worn by members of Mariavite Church//medalik mariawicki

Rewers medalika polskich Mariawitów

Back view of the medal worn by Mariavite Church members


MARIAWITYZM - wyznanie polskie powstałe w łonie Kościoła Rzymskokatolickiego na przełomie XIX i XX wieku. Jest ono związane z osobą Feliksy Kozłowskiej ( 1862 - 1921 ). Wyznawców wzywa się do szerzenia czci Chrystusa w Eucharystii i wzywania pomocy Matki Boskiej. Od zalecanego wiernym naśladowania życia Matki Boskiej, polegającego na pokorze, cichości, wielkiej miłości dla bliźnich oraz gotowości pełnienia woli Bożej wywodzi się nazwa Mariawita (łac. Mariae vitam (imitans) - Marii życie naśladujący).

zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl