Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Menora
Menorah

menora/menorah

"MENORA - u Żydów siedmioramienny świecznik liturgiczny; jeden z symboli Świątyni Jerozolimskiej i judaizmu, wyobrażony też na herbie Izraela, dostał się, wraz z innymi kosztownościami z łupów wziętych w czasie zdobycia Jerozolimy w roku 70 (ukazany jest jako jeden z łupów na płaskorzeźbie łuku triumfalnego Tytusa w Rzymie), do Świątyni Pokoju (łac. Templum Pacis) w Rzymie; w 455, po splądrowaniu Rzymu przez Wandali, do Kartaginy; po pokonaniu Wandali przez Belizariusza (zob.) w 534-do Konstantynopola. Następnie z powrotem do Jerozolimy jako dar Justyniana dla tamtejszych chrześcijan. Od tego czasu zaginął. Hebr., 'świecznik, lichtarz'."
Władysław Kopaliński - "Słownik Mitów i Tradycji Kultury", Państwowy Instytut Wydawniczy 1988


Judaic amulet/amulet judaistyczny

Amulet judaistyczny

Judaic amulet


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl