Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Perły życia
Pearls of Life

Perły życia - różaniec luterański/Pearls of Life - Lutheran rosary

Perły życia - różaniec luterański/Pearls of Life - Lutheran rosary

Perły życia - różaniec luterański używany
w kościołach luterańskich w Szwecji i Finlandii

Pearls of Life - Lutheran rosary
is used in Church of Sweden
and Evangelical-Lutheran Church of Finland.
Basic information about "Pearls of Life" in English is below Polish text

Martin Lönnebo, emerytowany biskup kościoła luterańskiego w Szwecji wymyślił około dziesięciu lat temu różaniec składający się z osiemnastu "pereł" i nazwał go "Perłami Życia".

Według biskupa pomysł takiego różańca narodził się w Grecji, podczas urlopu. Martin Lönnebo widząc tam ikony, świece, różańce, doszedł do przekonania, że luteranom również potrzebny jest przedmiot pomagający w modlitwie i medytacji - tak powstał pomysł Wieńca Chrystusa, składającego się z koralików różnej wielkości i różnych kolorów.

Znaczenie "pereł" (oznaczonych literami na obrazku po prawej stronie) jest następujące:

G (God Pearl) Perła Boga - pozłacana perła jest symbolem obecności Boga i jest największa ze wszystkich. Bóg jest Wszechmocny i jest Światłem naszego życia.

PS (Pearl of Silence) - Perła Milczenia. Mamy sześć takich pereł o wydłużonym kształcie, bez koloru. Potrzeba ciszy przychodzi z czasem. Obywamy się bez słów, myśli, uczuć.

I (I - Pearl) - Perła - Ja. Ta mała biała perła jest symbolem człowieka, który jest niczym ziarenko pyłu we Wszechświecie. Perła ta przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.

B (Baptism Pearl) - Perła Chrztu. Ta biała perła wzywa nas do pozostawienia trosk i trudności życiowych, aby rozpocząć życie na nowo. Zawiera obietnicę miłości i przebaczenia - mówi nam, że nigdy nie jest za późno...

D (Desert Pearl) - Perła Pustyni. Ta perła koloru piasku jest symbolem Pustyni w naszym życiu, czyli kłopotów, prób oraz trudnych wyborów. Na pustyni jest gorąco i nieprzyjemnie - znikąd pomocy. Możesz liczyć jedynie na Jezusa, który był kuszony na pustyni, ale nie uległ.

S (Serenity Pearl) - Perła Spokoju (Braku Troski). Perła jest koloru niebieskiego jak woda i niebo i odnosi się do tego fragmentu Kazania na Górze w którym Jezus Chrystus mówi "Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?" (Mt 6, 26). "Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy" (Mt 6, 34).
Kolor niebieski jest kolorem Dziewicy Marii. Bądźcie spokojni, Bóg rozwiąże Wasze problemy.

L (Love Pearls) - Dwie perły miłości. Dwie, ponieważ do miłości trzeba dwóch osób. Jedna mówi nam, że możemy być kochani, druga, że możemy kochać.

M (Mystery Pearls) - Perły Tajemnicy. Trzy małe białe perły związane z najbardziej skrytymi tajemnicami naszego serca. O rzeczach, o których nie powiemy nikomu. O rzeczach, które trudno opisać słowami. O rzeczach, o które modlimy się bez słów.

N (Night Pearl) - Perła Nocy. Ta czarna perła związana jest z ciemnością, zwątpieniem, troskami, śmiercią. Bóg jest w ciemności, chociaż Go nie widzimy, ani nie czujemy Jego obecności. W ciemnych okresach naszego życia wydaje nam się, że Bóg nas opuścił. Ale Bóg nie opuścił Jezusa, więc nie opuści także nas. Módlmy się o to, aby był coraz bliżej nas...

R (Resurrection Pearl) - Perła Zmartwychwstania. Ta biała perła zawiera odwieczną tęsknotę ludzkości do stanu, w którym Dobro zatriumfuje nad Złem. Świt zatriumfuje nad nocą. Zawiera radość Wielkanocnego poranka, kiedy Jezus powstaje z martwych i będzie z nami aż do końca świata.

Przy opracowaniu powyższego tekstu korzystałem z następujących źródeł:
www.rukoushelmet.net/English.htm - strona Kaariny Hakkarainen z Finlandii
www.pearlsoflife.org - oficjalna strona "Pearls of Life" po angielsku

***

Lutheran rosary - "The Wreath of Christ = Wreath of Life/Pearls of Life" - you can see just 18 coloured beads made of glass and wood on the bracelet. "Pearls of Life" was made for the first time about ten years ago by Martin Lönnebo, Lutheran emeritus bishop in Sweden to help focus on prayer as well as meditation.

Martin Lönnebo himself is a lutheran, but he says that his rosary is ecumenical, because it has it's origin in the tradition of undivided church. Wreath of Christ is used e.g. in Evangelical-Lutheran Church of Finland and in other Scandinavian countries as well as in Germany specially in children and youthwork in order to teach how to know oneself, God and how to strengthen relationship to God and live a Christian life in this world, but also among adults who wish to deepen their prayerlife and meditation and relation to God, to other people and all creation.

basic links:
www.rukoushelmet.net/English.htm - Kaarina Hakkarainen's site for the Wreath of Christ
www.pearlsoflife.org - The "official" homepage of "Pearls of Life" in English
www.fralsarkransen.se - The "official" homepage of "Pearls of Life" in Swedish


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl