Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Odznaki Kościoła Zielonoświątkowego i Metodystycznego
Pentecostal Church and Methodist Church badges

metalowa gołębica - odznaka Kościoła Zielonoświątkowego/dove - Pentecostal Church badge made of metal

metalowa gołębica, odznaka KościołaZielonoświątkowego

dove - Pentecostal Church badge made of metal


metalowa gołębica - odznaka Kościoła Zielonoświątkowego/dove - Pentecostal Church badge made of metal

metalowa gołębica, odznaka Kościoła Zielonoświątkowego

dove - Pentecostal Church badge made of metal


a badge worn by members of Methodist Church/odznaka Kościoła Metodystycznego

odznaka Kościoła Metodystycznego

a badge worn by members of Methodist Church


a badge worn by members of Methodist Church/odznaka Kościoła Metodystycznego

odznaka Kościoła Metodystycznego

a badge worn by members of Methodist Church


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl