Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

tybetański różaniec z licznikami/Tibetan mala

Różaniec tybetański (mala) z tzw. licznikami - małymi metalowymi kółeczkami (dwa razy po dziesięć)
zakończonychwadżrą (po tybetańsku dordże) - męskim aspektem symbolizującym szczęśliwość
(prawa strona zdjęcia), oraz dzwonkiemz częścią wadżry - żeńskim aspektem symbolizującym
mądrość i pustkę (lewa strona zdjęcia).
Użycie liczników jest zasadne, ponieważ czasami należy recytować mantrę 100 000 razy!!!
Bibliografia: "Święty Tybet", Philip Rawson, ARTES, 1994

"An implement carried around by most Tibetans is the Mala or a rosary of prayer beads. These are not unlike the Christian rosary, or the beads used in Islam and Hinduism. They are used to focus ones' mind on the recitation of mantras, and to count them as part of a practice. There are for example practices for which one is required to recite 100,000 mantras. Obviously a simple counter is needed to keep track of this huge number. The Tibetan mala usually has at least 108 beads - this number probably originates to the 108 names for Hindu deities (the same number is used in Islam to refer to God)."

"Tibetans often attach strings to their malas which have little sliding rings on them, these are to keep count of the number of malas; in such a way one can count up to 10,000 or even more on one mala using two or more simple counters...In tantric rituals, the Vajra is normally held in the right hand, and the Bell in the left. In this combination, the Vajra symbolises method, bliss and male aspects, and the Bell symbolises wisdom, emptiness, the female aspect. The Bell is traditionally topped by a half-vajra and engraved with syllables. It symbolises the sound of the Dharma and is often used in tantric rituals to offer sound."
source of information: http://buddhism.kalachakranet.org/tantra_symbols.html


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl