Wirtualne Muzeum przedmiotów kultu

Virtual Museum of religious ARTifacts

Przez "przedmioty kultu" należy rozumieć wyłącznie "przedmioty związane z kultem", a nie przedmioty obdarzane religijną czcią.

Prawosławie - przedmioty kultu
Religious artefacts of Orthodox Church

część tzw. tryptyku czyli prawosławnej ikonki podróżnej, składającej się
(niegdyś) z trzech części/a middle panel of Orthodox Church triptych

część tzw. tryptyku czyli prawosławnej ikonki podróżnej, składającej się (niegdyś) z trzech części

a middle panel of Orthodox Church triptych


ikonka św. Onufrego, Jabłeczna, wschodnia Polska/a small icon of St Humphrey, Jableczna, Eastern Poland

ikonka św. Onufrego, Jabłeczna, wschodnia Polska

a small icon of St Humphrey, Jableczna, Eastern Poland


a typical cross for Orthodox Church/typowy krzyż dla Prawosławia

typowy krzyż dla Prawosławia

a typical cross for Orthodox Church


a few Orthodox and Roman Catholic Church medals and crosses/kilka medalików i krzyżyków prawosławnych i katolickich

kilka medalików i krzyżyków prawosławnych i katolickich

a few Orthodox and Roman Catholic Church medals and crosses


kapliczka/so-called small chapel of Orthodox Church

kapliczka

so-called small chapel of Orthodox Church


krzyżyk prawosławny/a small Orthodox Church cross

krzyżyk prawosławny

a small Orthodox Church cross


zobacz księgę gości | dopisz się do księgi

Strona główna | Mapa strony | Linki | Podziękowania | O mnie | Wystawy
Copyright © by Jerzy Grabek, e-mail: jerzybg(at)wp.pl